Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

Mgr. Matěj LIPSKÝ                 317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Aktivity v bazénu

Služba je poskytována v suterénu objektu Fontána. Přístup do bazénu je zcela bezbariérový.

Vzhledem k teplotě vody, která je 36oC, je bazén zařazen mezi tzv. koupelové bazény. Vlastní bazén s přepadovými žlábky má vodní plochu 60 m2 a vodní obsah 139,2 m3. Je vybaven technologií zvedacího dna pro rehabilitační účely. Maximální hloubka ponoru dna je 1,7 m.

K vybavení bazénu patří šatny a toalety odděleně pro muže a ženy, sprchy, odpočívárna, kancelář dozoru, sklady na čisté a použité prádlo, sklad rehabilitačních pomůcek, šatna se sprchou a toaletou pro personál bazénu, úklidová komora.

K dalšímu vybavení bazénu patří: Hubbardova nádrž (trysková vana), mechanické tažné zařízení pro imobilní uživatele + dva vozíky, tři rehabilitační lehátka, audio aparatura pro ozvučení bazénu, barevné světlo pro účely muzikoterapie + software, kancelář: psací stůl, kancelářská židle, křeslo, PC. Dále je na bazénu k dispozici mnoho bazénových a rehabilitačních pomůcek: nafukovací kruhy, desky, hadi, míče a míčky, plováky, plovoucí hračky, nadnášecí pásy, atd.

Naše služby jsou poskytovány mobilním i imobilním dětem a dospělým z našeho i jiných zařízení, dále bazén využívají uživatelé v rámci služby Sociální rehabilitace pobytové a zaměstnanci včetně rodinných příslušníků.

Klienti, kteří využívají bazén, mají k tomu souhlas ústavního lékaře. Při vyšetření klienta je brána zřetel na jeho aktuální zdravotní stav, též na možnost přenosu infekcí.Uživatelé z jiných zařízení dokládají lékařské potvrzení ne starší jednoho týdne.

Při rehabilitačních aktivitách je v bazénu max. 5 uživatelů + rehabilitační pracovníci, kteří pracují individuálně.

Při jiných aktivitách (muzikoterapie, individuální péče, volnočasové aktivity) je v bazénu max. 12 osob včetně doprovodu. Pracujeme individuálně a skupinově.

Maximální zatížení bazénu je 80 osob denně.

CÍLE SLUŽBY:

·        Cílem služby je povzbudit uživatele k získání jistoty, porozumět vodnímu prostředí, mít z něj radost a cítit se v něm bezpečně, dobře dýchat a nakonec umět i plavat.
·        Podpořit rozvoj dítěte nebo dospělého uživatele v maximálně možné míře vzhledem k jeho fyzickým a psychickým možnostem.
·        Aktivní a smysluplné vyplnění volného času, změna prostředí.

Koncepce práce je velice různorodá, snažíme se vycházet z individuálních požadavků uživatele.

Provozní doba bazénu je 5 hodin denně pro účely rehabilitace a 3 hodiny denně pro jiné aktivity (muzikoterapie, individuální péče, bazénová terapie, volnočasové aktivity).

Jednotlivé  terapie kolísají od 5 do 45 minut, v závislosti na věku a stavu uživatele.

U každého uživatele je v osobním cíli dohodnut způsob docházení do aktivity i způsob odcházení z aktivity, případně způsob oznámení neúčasti v aktivitě.

Návaznost na vnější zdroje: podpora integrace, obrácená integrace, poskytování praxe, školení pracovníků, ukázky terapií během dne otevřených dveří, exkurzí…

Rehabilitační pracovníci mají zdravotní vzdělání, které si pravidelně doplňují formou specializovaných kurzů. Ostatní pracovníci na bazénu mají pedagogické vzdělání, které si pravidelně doplňují formou specializovaných kurzů. Pracujeme pod supervizí muzikoterapie.

Všichni pracovníci na bazénu musí mít platný zdravotní průkaz, zdravotní způsobilost pro výkon této práce musí potvrdit lékař zdravotní preventivní péče.

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov