Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

Mgr. Matěj LIPSKÝ                 317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

Výchovné aktivity

Tato aktivita probíhá v místnosti k tomu určené na I. patře hlavní budovy - Zámku, pod vedením pedagoga. Přístup je zcela bezbariérový (výtah). Je určena pro skupinovou i individuální formu práce.

Vybavení místnosti:

·           základní: velké pracovní stoly (vhodné pro kolektivní práci), velké dřezy s přívodem vody a odtokem
·           výtvarné potřeby: různé štětce, barvy (vodové, temperové, prstové, na sklo, na textil), pastelky, fixy, aquapastelky, voskovky, voskovky na textil, progresa, kreslící křídy, různé druhy lepidel, papíry - různé kvality, barvy a rozměrů (kancelářský, čtvrtky, kartonový, balící, krepový, atd.), sítka, kartáčky, špachtličky, různé druhy nůžek, tavná pistole, plastové formy na odlitky, raznice, vlnkovač papíru, ubrousky, korkové zátky, atd.
·           terapeutické pomůcky: např. terapeutické štětce, nůžky
·           materiály: látky + různé druhy textilií a vlny, provázky, těstoviny, mašle, knoflíky, sádra, zbytky tapet, polyester, drátky, přírodniny (písek, kamínky, mušle, pecky, skořápky ořechů, různá semínka, šišky, kaštany, žaludy, listy, šípky, sušené květiny, větvičky atd.).

Komu je služba poskytována:

·           kroužek je určen pro všechny zájemce z řad našich klientů s ohledem na jejich individuální psychomotorické schopnosti
·           pro děti a dospělé s diagnostikovaným mentálním a kombinovaným  postižením 
·           pro imobilní klienty s ohledem na jejich individuální psychomotorické schopnosti

Kolektiv, individuální činnost:

·           pro skupinovou formu práce - jednoduchá kresba tvarově nenáročných předmětů (např. míč, okno, voda, déšť atd.), barevné skvrny barvami, vystřihování a lepení jednoduchých tvarů 
·           pro individuální formu práce - úchop tužky a jednoduché čmárání, mačkání papíru, trhání papíru  

Cíle služby:

·           rozvoj jemné motoriky, grafických schopností 
·           zapojení do výtvarných činností např. malba, keramika, textilní techniky 
·           učení se novým dovednostem 
·           získávání nových poznatků např. návštěvy výstav
·           práce s netradičními materiály    
·           seznamování se s novými technikami - dekupage, batika, muchláže, koláže, muzikomalba, bodyart, asambláž, bičomalba, kašírování atd.
·           podpora emocionálního vývoje
·           zbavování interpsychických tenzí 
·           kultivace osobnosti
·           podpora interpersonálních vztahů
·           výtvarný prožitek - dotekový, plastický, kreslířský
·           hudební prožitek - spojení muziky s malbou   
·           rozvoj estetického cítění a kreativity  
·           kresba, malba, artefakt jako prostředek neverbální komunikace                             

Koncepce práce:

Pro každého uživatele je písemně zpracován individuální plán náplně činnosti včetně osobních cílů, které odpovídají jeho přáním i současným schopnostem a možnostem, způsobu jeho komunikace a jeho motivovanosti.

·           vychází z metodiky výtvarné výchovy
·           z arteterapie
·           z praxe a osobní zkušenosti pedagoga
·           z kreativity pedagoga
·           dodržování stanovených postupů při některých technikách 
·           všichni jsou vždy seznámeni s bezpečností při práci s některými materiály či náčiním 
·           vedení k samostatnému vyjádření, nenapodobovat ostatní
·         estetické prožívání, tvořivé schopnosti (zájem utvářet zajímavé artefakty, krásné prostředí)
·           regenerace duševních sil
·        hygienické návyky (předejít potřísnění, mytí rukou, čistota pracovního prostředí, pomůcek a náčiní)

Jak často:

·           výtvarný kroužek je dle rozvrhu zatím pravidelně 1x týdně 
·           probíhá v pondělí během školního roku

Jak dlouho:

·           u většiny klientů 120 minut
·           u některých klientek 80 minut (částečné překrývání s bocce)
·   v případě individuální práce je možné čas přizpůsobit potřebám a schopnostem klienta       

U každého uživatele je v osobním cíli dohodnut způsob docházení do aktivity i způsob odcházení z aktivity, případně způsob oznámení neúčasti v aktivitě.

·           všichni klienti přichází na kroužek samostatně (z rodiny, z dílen, z aktivit)
·           po ukončení se samostatně vrací na rodiny nebo do jiné aktivity

Návaznost na vnější  zdroje:

·          integrace do společnosti - návštěva výstav, divadel, galerií, uměleckých dílen
·           zapojení do kreativních soutěží
·           prezentace prací na veřejnosti (výstavy, výzdoby interiérů, přáníčka)

Pracovník v aktivitě má pedagogické vzdělání (vysokoškolské + dvousemestrové studium arteterapie), které si pravidelně doplňuje formou specializovaných kurzů.

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov