Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Projekt Grundtvig

 

Evropský projekt „Partnerství“ Grundtvig v Neveklově - v CSS Tloskov  Jedná se o aktivitu v rámci Programu celoživotního učení, který je schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Projekt je mezinárodní s účastí tří členských zemí EU. V našem případě se jedná o Českou Republiku, Slovensko, Německo. Trvání projektu je 2 roky (červenec 2013 – červen 2015).
Cílem projektu je posilňování sociálních kompetencí lidí s mentálním postižením pomocí divadla.
Výstupem projektu je uskutečnění 24 mobilit (vycestování do partnerských zemí), během nichž proběhnou workshopy pro partnery, a bude veřejnosti prezentováno divadelní představení v podání zahraničních účastníků projektu.  

Vzájemné poznání partnerů Projektu Grundtvig
Ve dnech 13 – 15.10.2013 proběhlo první setkání v Berlíně. Organizátorem setkání byl jeden z Německých partnerů Zukunftssicherung Berlín e.V. – zařízení pro lidi s mentálním postižením. Tloskov zastupovali tři partneři.
Cílem setkání bylo nejenom vzájemné představení a seznámení se partnerů projektu, ale také předem vyspecifikování jednotlivých speciálních potřeb pro všechny zúčastněné klienty - herce, délka představení, technika, rozsah verbální složky (vzhledem k jazykové odlišnosti), dohodnutí termínů dalších setkání…
Obě Německá zařízení (Zukunfssicherung a Spastikerhilfe Berlín) připravila pro partnery dva workshopy směrované na divadelní techniky, které by mohly být inspirací pro vznik budoucích divadelních představení.
Shlédli jsme divadelní představení jednoho partnera – Theaterensemble Spastikerhilfe Berlín e.v. pod režií Christine Vogt.
Nahlédli jsme i do ubytovacích prostor organizujícího zařízení, kam jsme byli pozváni klienty, uživateli služeb tohoto zařízení.      

Druhé pracovní setkání – tentokrát na Slovensku v Bratislavě
Ve dnech 6-9.4.2014 proběhlo druhé setkání partnerů projektu Grundtvig v Bratislavě. Tloskov zastupovali 4 partneři.
Hostitelem bylo zařízení – Domov sociálních služeb prof. Karola Matulaya, Lipského 13, 841 01 Bratislava 42.
Připraveny pro nás byly 3 workshopy. První na téma „Léčba divadlem“ s lektorkou Mgr. Art. Vierou Dubačovou. Druhý workshop „Pantomima a její využití při práci s lidmi s handicapem“, který vedl lektor Miroslav Kasprzyk. Poslední workshop s názvem „Dramaterapie v muzikoterapii“ byl veden Mgr. et Mgr. Matějem Lipským.
Mimo připravených pracovních workshopů, kde jsme se naučily nové techniky a možnosti práce s lidmi s handicapem jsme navštívili večerní představení divadelního spolku KAMKO hostitelské organizace s názvem „hl’ADA’M ťa EVA“  spojené s představením Miroslava Kasprzyka „Klaunovo sny“.
„Domácí“ nám připravili i krásnou prohlídku jejich hlavního města Bratislavy.
Setkání nám velice rychle uteklo, odjížděli jsme plni elánu na přípravu svých divadelních představení, inspirováni novými možnostmi, které jsme načerpali při pracovních workshopech. Čeká nás nastudování divadelního představení, se kterým vystoupíme v březnu 2015 v Berlíně. Během setkání se našel i prostor pro dořešení pracovních věcí okolo projektu Grundtvig – délka divadelních představení, technika potřebná na vystoupení, termíny dalších setkání a představení…. Stanovil se i termín závěrečného (shrnujícího) setkání na 23-25.6.2015 v Bratislavě.
Cestou z Bratislavy se němečtí kolegové zastavili u nás v zařízení CSS Tloskov, aby si prohlédli prostory, kde budou u nás realizovat svá představení (ZŠ J.Kubelíka Neveklov 10-13.52015). Dále prostory, kde budou ubytováni – v areálu CSS Tloskov.

Mgr.A.Dušková, Ing.Hana Bačíková

 

 

 

EU-Grundtvig-Learning Partnership DEpTh „Enabling Disabled Europeans through Theater Projects” 2013-2015

Project Number:  2013-1-DE2-GRU06-16282 1

 

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov