Aktivity


Aktivizační a terapeutické činnosti v CSS Tloskov

Výběr aktivizační činností vychází směrem od klienta k poskytovateli. Veškeré výše zmíněné činnosti jsou pro uživatele nabídkou a je tedy na jeho svobodné volbě, zda je bude využívat či nikoli.

Smyslem aktivizačních činností je uspokojení potřeb seberealizace a zvyšování kompetence i dovedností jedince. U klientů s nižší a střední mírou podpory je dále v rámci pracovních aktivit možná i příprava na zaměstnání na volném trhu práce či chráněných pracovních místech. U klientů s vyšší a vysokou mírou podpory je cílem obohacení každodenního života a sdílení společného prostoru s kamarády z jiných domácností.

 

Rozdělení

I.   Pracovní aktivity

II.  Aktivizačně-terapeutické aktivity

III. Volnočasové aktivity, kroužky

 

 I.    PRACOVNÍ AKTIVITY

Aktivity směřující k nabídce manuálních činností dle zájmu a schopností uživatelů.

   ATELIÉR GEOTERAPIE

Klienti vyjíždí na výpravy zaměřené na průzkum terénu a hledání hornin, zkamenělin a vzácných kamenů ve vytypovaných lokalitách mimo zařízení. Následně probíhá v geodílně opracovávání, řezání, broušení, leštění drahých kamenů a jejich další úpravy.

  ATELIÉR KAVÁRNA         

Obsluha hostů, přijetí objednávky, příprava jednoduchých nápojů, úklid použitého nádobí a stolů, doplňování sortimentu, úklidové práce v kavárně, odnášení a třídění obalového materiálu.

  ATELIÉR TVOŘIVOSTI

Klienti se podílí na výrobě ručního papíru, jeho zpracování, vyrábí z něj různé výrobky např. ozdoby, přání, dekorační krabičky a tašky… Kompletují dárkové balíčky z výrobků.

  ATELIÉR ZAHRADA

Příprava výsevných truhlíků, výsev osiva, zalévání, přepichování, hrnkování, péče o pokojové květiny, průběžné plení, množení rostlin, sušeni rostlin, vazby suchých i živých květin, výroba kompostu.

  DENNÍ AKTIVITY

Jsou určeny pro uživatele s těžším mentálním postižením, často spojeným s dalším fyzickým či smyslovým postižením, kteří vyžadují individuální způsob práce a vyšší míru podpory.

 KOVOATELIÉR

Opracovávání kovomateriálu, opravy drobných kovových předmětů, opravy užitkových předmětů (jízdní kola, vozíky), výroba drobných kovových předmětů (svícny…), zámečnická výroba.

KERAMICKÝ ATELIÉR  

Práce s hlínou, modelování tvarů, vykrajování, vymačkávání, zdobení, vtlačování hlíny do forem, obtiskování přírodnin do keramické hlíny, zdobení, glazování, pálení, pletení z pedigu, drátkování, tvoření z přírodních materiálů.

  MÝDLAŘSKÝ ATELIÉR

Jedná se o zpracovávání mýdlové hmoty – rozpouštění, zdobení sušenými rostlinami, nalévání do forem, balení. Výrobu ozdobných krabiček a přání z papíru za pomoci vyřezávacího a vymačkávacího strojku. Kompletace dárkových balíčků.

   POMOCNÉ ČINNOSTI

Třídění látek, střihání, motání klubíček, trhání papíru, natírání drobných předmětů, rámečků, dokončování výrobků.

  SVÍČKAŘSKÝ ATELIÉR

Výroba voskových a gelových svíček, nabalování svíček, výroba voskových kostek, rozpouštění vosku a gelu, natahování knotu do formy, postupné nalévání vosku, vyjmutí svíčky z formy a začisťování, zastřihávání knotu, balení svíček.

  TEXTILNÍ ATELIÉR

Tkaní koberců, podsedáků, vyšívání, háčkování, různé techniky batikování, malba na hedvábí a na sklo, ubrousková technika, vytváření dekorativních předmětů a doplňků, zdobení sezónních dekorativních předmětů (např. Vánoce, Velikonoce).          

  TRUHLÁŘSKÝ ATELIÉR

Hrubá příprava materiálu, předkreslování, vyřezávání tvarů, opracovávání dřeva rašplí, pilníkem, smirkování, stloukání a lepení dřeva, natírání, lakování, malování...

  VENKOVNÍ ČINNOSTI V AREÁLU ZAŘÍZENÍ

Úprava trávníků, hrabání, svoz listí, úklidové činnosti, zametání cest a chodníků, aktivní spolupráce při odklízení sněhu, posyp, navážení hlíny.

 

II.    DENNÍ AKTIVIZAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Směřují uživatele k získávání sociálních kompetencí a ke zlepšování kvality jejich života s podporou jejich samostatnějšího fungování a udržování stávajícího stavu pohybového aparátu a mentálních schopností jedince.

  AKTIVITY V BAZÉNU

Terapeutické činnosti, rehabilitační a relaxační aktivity v bazénu s teplotou vody okolo 35°C, která je podobná teplotě lidského těla. Umožňuje maximální uvolnění svalového napětí a uvádí tělo klienta do lepší psychické pohody.

  CVIČNÁ MÍSTNOST

Slouží k nácviku pracovních a sociálních dovedností s ohledem na schopnosti konkrétního jedince, vedoucích k co největšímu zapojení klienta do běžného života – domácí práce, vaření, finanční gramotnost, práce na PC.

   FARMA SKALKA

Je vzdálena asi 15 minut pomalé chůze od hlavní budovy zařízení. Klienti se mohou účastnit zooterapeutických aktivit, díky nimž získávají vztah ke zvířatům. Mají možnost získat potřebné návyky a praktické zkušenosti v péči o zvířectvo (s případnou vizí uplatnit tyto dovednosti v rámci získání pracovního zapojení mimo zařízení).

  MUZIKOTERAPIE

Klienti mají možnost výběru individuální nebo skupinové muzikoterapie. Cílem je odreagování, uvolnění vnitřního napětí, bazální stimulace, relaxace prostřednictvím hudby a pohybových aktivit.

    KOMUNIKACE

Jedná se o aktivitu zabývající se podporou alternativní a augmentativní komunikace klientů včetně diagnostiky. Jsou rozvíjeny komunikační dovednosti (verbální i neverbální). Cílem je dorozumět se s osobami v okolí uživatele a navazování nových vztahů a kontaktů.

   SNOEZELEN

Možnost soustředit se jen na některý smyslový podnět (čich, hmat, sluch zrak…). Cílem snoezelen je celkové uvolnění. Je vhodný především pro klienty s vysokou mírou podpory. Ve snoezelen jsou využívány prvky muzikoterapie, aromaterapie, bazální stimulace, barevných světel…

  SPORTOVNÍ AKTIVITY

Je možné zapojit se do následujících sportovních aktivit dle přání klienta - fotbal, přehazovaná, stolní tenis, bocce, bowling, atletika, plavání, sezónní sporty – lyžování na běžkách a sněžnicích.

   STIMULAČNÍ MÍSTNOST

Je vhodná zejména pro klienty s vyšší až vysokou mírou podpory. Je využíváno prvků bazální stimulace, aromaterapie, hudby a dalších stimulačních technik – hlazení, doteky, míčkování…

VÝTVARNÉ A KREATIVNÍ ČINNOSTI

Využití výtvarných aktivit k rozvoji kreativity, tvořivosti, seberealizace a vlastního uspokojení prostřednictvím nejrůznějších technik (včetně technik arteterapie). Náročnost jednotlivých činností je přizpůsobena klientům s handicapem.    

 

III.       VOLNOČASOVÉ, AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI, KROUŽKY

 

AKTIVITY PRO SENIORY

Cílem je umožnit klientům z různých domácností se vzájemně setkávat a podporovat ve vzájemné komunikaci nebo navazovat přátelství. Podpořit uživatele v pohybových aktivitách spojených s hudbou a společenským životem.  

DIVADLO

Soubor Šumajzl nabízí aktivity zaměřené na divadlo. Tvoří autorská představení zaměřená individuálně jednotlivým klientům s handicapem na míru. Cílená jsou dle jejich konkrétních možností a schopností. Představení jsou předváděna klientům a veřejnosti v rámci zařízení i mimo něj.

 HUDEBNÍ KROUŽEK

Zprostředkovává klientům různé hudební aktivity, probouzí v nich příjemné prožitky. Mají možnost učit se hrát na housle, klavír, zobcovou nebo sopránovou flétnu, improvizovat na různé hudební i rytmické nástroje. Mohou zpívat a poslouchat písně, hudbu různých hudebních žánrů a zpěváků (lze použít svá CD). Rovněž mohou prezentovat hudební aktivity při společenských akcí (vánoční setkávání, dny otevřených dveří…).

  KAPELA KABRŇÁCI

Nabízí hudební vyžití klientům, kteří rádi hrají na hudební nástroje nebo zpívají. Schází se pravidelně jedenkrát týdně a vystupují nepravidelně na hudebních vystoupeních v zařízení nebo vyjíždějí mimo něj.

 PRÁCE S POČÍTAČEM A MULTIMEDII

Cílem je upevňovat a zdokonalovat znalosti uživatelů již nabyté (trivium) a získat nové poznatky a dovednosti – např. základy práce s PC, notebookem, Emailem, mobilním telefonem…

 RÁDIO TLOSKOV

Pořádání klubových koncertů Rádia Tloskov, rozhovory klientů s interprety, písničky na přání dle požadavků klientů, výjezdy na koncertní představní mimo zařízení.


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Koncert kapely Mňága a Žďorp

V pátek 29.3. jste všichni zváni na koncert kapely Mňága a Žďorp,který se bude konat od 18 hodin v kinosále. 

Číst dále

Den otevřených dveří v CSS Tloskov

Dne 26. 6. 2024 od 9:00 do 15:00 hodin proběhne den otevřených dveří v CSS Tloskov. Vítáni jsou zájemci o služby, blízké osoby našich uživatelů, spolupracující organizace, zaměstnanci z oblasti sociálních služeb, zájemci o zaměstnání, studenti i široká veřejnost. V rámci této události bude ...

Číst dále

koncert Luboše Pospíšila & 5P

Zveme vás na koncert Luboše Pospíšila & 5P ,který se bude konat 6. března od 18 hodin v kinosále. 

Číst dále