Odlehčovací služby


Kapacita služby: 10 klientů, aktuálně volná místa na telefonním čísle 317 740 104 (sociální pracovnice), případně 733 751 451 (vedoucí služby).

 

Co je Odlehčovací služba:

Odlehčovací služba je pobytová služba, která nabízí pobyt osobám s mentálním postižením, které žijí v přirozeném rodinném prostředí tak, aby si trvale pečující osoby mohly odpočinout, nabrat nové síly nebo vyřídit potřebné záležitosti.

 

Pro koho je služba určena:

Pro děti 11 – 18 let, je-li žadatel osobou s těžkým až středním mentálním postižením a současně plně imobilní (tj. upoután na lůžko, popř. invalidní vozík)

Pro dospělé 19 – 64 let, je-li žadatel osobou se středním a těžkým mentálním postižením.

Dále osoby s apalickým syndromem, osoby s organickým psychosyndromem, osoby po těžkých polytraumatech s poškozením korových funkcí. Výživa PEG možná, eventuálně NG sonda možná. V jeden okamžik mohou službu využívat maximálně 3 imobilní dospělí uživatelé a 2 děti, celkem může službu čerpat 10 uživatelů. Podmínkou je, že žadatelé žijí trvale v přirozeném prostředí (tj. mimo ústavní zařízení).

 

Jak dlouho lze službu čerpat:

Minimální doba pobytu je 3 dny (2 noci), maximálně 2 měsíce vcelku. Konkrétní doba služby je vždy upravena smluvně. Celková doba poskytované služby nesmí být v součtu kalendářního roku delší než 4 měsíce (122 dní). Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně celoročně v době od 2.1. do 20.12. Služba není poskytována v době od 21.12. do 1.1.

 

Kde službu poskytujeme:

Odlehčovací služby jsou poskytovány v objektu Pivovar. Celkový charakter ubytování je ryze rodinný a prostory jsou bezbariérové – přístup výtahem. Pro službu jsou určeny 1–2 lůžkové pokoje.

Odlehčovací služba má k dispozici 1 vybavenou kuchyňku s běžnými elektrospotřebiči (lednice, sporák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, myčka, apod.) pro možnost osobního vaření, pečení, atd.

Odlehčovací služba disponuje 4 koupelnami s WC (vana, sprchovací box, sprchovací lehátko pro imobilní) a automatickými pračkami k osobnímu přepírání prádla a sušičkou.

Každý pokoj je vybaven minimálně běžným lůžkem, skříní, nočním stolkem, nebo poličkou, svítidlem. K dispozici jsou i elektrické a mechanické polohovací postele (s postranicemi). Sociální zařízení je společné (volí se dle individuálních potřeb Uživatele)

Odlehčovací služba máprostorný obývací pokoj s televizí, interním telefonem a telefonem pro běžné volání, ve všech pokojích je TV a možnost WIFI připojení.

Odlehčovací služba kromě ubytovacích prostor využívá i prostory ateliérů, kavárny, bazénu,  farmy Skalka, venkovní posilovny a muzikoterapie. Za příznivého počasí přilehlého parku a okolí.

 

Pravidla pro bydlení:

Každý zájemce o službu je seznamován s těmito vnitřními dokumenty již během před-příjmového jednání – před-příjmový pohovor. Pravidla pro bydlení – t. j v pobytové službě, jsou k dispozici v i názorné a zjednodušené podobě pro zajištění lepší srozumitelnosti žadateli. Pravidla vymezují situace tak, aby byla zajištěna základní pravidla příjemného a respektujícího lidského soužití. V pravidlech jsou podrobně popsány (v názorné formě obrázkem znázorněny) i sankce při porušení těchto pravidel a možnosti výpovědi smlouvy při opakování přestupku. Tato pravidla jsou automaticky přikládána jako jedna z mnoha příloh ke Smlouvě s uživatelem o poskytování sociální služby. V den nástupu klienta na odlehčovací službu je klient znovu seznámen s pravidly pro bydlení klíčovým pracovníkem.

 

Smlouva o poskytování sociální služby a před-příjmové jednání:

Během před-příjmového jednání je žadateli předložen formulář smlouvy, včetně názorné verze.  Smlouva obsahuje i údaj o způsobu ukončení smlouvy, výpovědní dobu u dané služby a způsob podání výpovědi. Formulář smlouvy a specifikace smlouvy je projednán se žadatelem osobně a žadatel si tento dokument odnáší k detailnímu prostudování.

Individuální požadavky, cíle a potřeby žadatele se zaznamenávají na zvláštní před-příjmový  formulář, který je podkladem pro individualizaci smlouvy. Žadatel si odnáší originál před-příjmového záznamu, poskytovateli zůstává kopie. V před-příjmovém formuláři se dojednávají, mimo výše uvedené náležitosti, další postupy a důležitá fakta spojená s nástupem a způsobem poskytování služby tak, aby žádný důležitý faktor, podstatný pro nastavení optimální služby danému uživateli, nebyl opomenut.

Součástí před-příjmového jednání je i osobní návštěva prostor, které jsou vyhrazeny pro poskytování dané služby a osobní pokoj.

 

Stížnosti:

Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Poskytovatel má pro tyto účely podrobný vnitřní dokument, včetně jeho alternativní podoby pro názornou a jednodušší srozumitelnost. Každý žadatel je seznámen s tímto právem již během před-příjmového jednání. Písemná forma tohoto dokumentu je žadateli plně k dispozici. Současně je tento dokument nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Kontakty:

vedoucí služby
Mgr. Lucie Krejčí
telefon: 317 740 245, mobil: 733 751 451
email: KrejciL@tloskov.cz

sociální pracovnice
Vladimíra Muchinová
telefon: 317 740 104, mobil: 731 156 774
email: MuchinovaV@tloskov.cz

   

 


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Festival klasické hudby

Zveme Vás na Festival klasické hudby, který se bude konat v sobotu 20. 7. 2024 od 11.00 hod. do 13.00 hod. na nádvoří a v parku CSS Tloskov.

Číst dále

Den otevřených dveří

Program  Den otevřených dveří 26. 6. 2024

ZAHÁJENÍ

9:00 - 15:00     

Informace k Tloskov Fest II.

Areál otevíráme v 10 hodin. Akce se koná za každého počasí. Do areálu bude možno vnášet pití maximálně v 0,5 l lahvích z bezpečnostních důvodů. Můžete si vzít několik malých  lahví.Parkoviště bude 300 m od areálu na louce pod farmou Skalka. Parkovné činí 100,- kč a výtěžek z něj bude použit pro ...

Číst dále