Chráněné bydlení


Kapacita služby: 17 uživatelů, volná místa 0

Během předpříjmového jednání je žadateli předložen formulář smlouvy, včetně názorné verze.  Smlouva obsahuje i údaj o způsobu ukončení smlouvy, výpovědní dobu u dané služby a způsob podání výpovědi. Formulář smlouvy a specifikace smlouvy je projednán se žadatelem osobně a žadatel si tento dokument odnáší k detailnímu prostudování.  

Individuální  požadavky, cíle a potřeby žadatele se zaznamenávají na zvláštní předpříjmový  formulář, který je podkladem pro individualizaci smlouvy. Žadatel si odnáší originál předpříjmového záznamu, poskytovateli zůstává kopie. V předpříjmovém formuláři se dojednávají, mimo výše uvedené náležitosti, další postupy a důležitá fakta spojená s nástupem a způsobem poskytování služby tak, aby žádný důležitý faktor, podstatný pro nastavení optimální služby danému uživateli, nebyl opomenut.
Součástí předpříjmového jednání je i osobní návštěva prostor, které jsou vyhrazeny pro poskytování služby včetně osobního pokoje.

 

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby:

Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Poskytovatel má pro tyto účely podrobný vnitřní dokument, včetně jeho alternativní podoby pro názornou a jednodušší srozumitelnost.
Každý žadatel je seznámen s tímto právem již během předpříjmového jednání. Písemná forma tohoto dokumentu je žadateli plně k dispozici. Současně je tento dokument nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Pravidla pro bydlení:

Každý zájemce o službu je seznamován s těmito vnitřními dokumenty již během předpříjmového jednání – předpříjmový pohovor. Pravidla pro bydlení, jsou k dispozici v i názorné a zjednodušené podobě pro zajištění lepší srozumitelnosti žadateli. Pravidla vymezují situace tak, aby byla zajištěna základní pravidla příjemného a respektujícího lidského soužití. V pravidlech jsou podrobně popsány ( v názorné formě obrázkem znázorněny) i sankce při porušení těchto pravidel a možnosti výpovědi smlouvy při opakování přestupku. Tato pravidla jsou automaticky přikládána jako jedna z 8 příloh ke Smlouvě s uživatelem o poskytování sociální služby CHB.

 

Kontakty

vedoucí služby
Iveta Bejblová
telefon: 317 740 229, mobil: 733 532 737
email: BejblovaI@tloskov.cz

sociální pracovnice
Vladimíra Muchinová
telefon: 317 740 104, mobil: 731 156 774
email: MuchinovaV@tloskov.cz


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Koncert kapely Kabrňáci a křest nového alba

Dne 12. 12. od 18 hodin se v kinosále koná koncert naší legendární kapely Kabrňáci. Kapela letos slaví neuvěřitelných 50 let od svého vzniku. Během koncertu Kabrňáci pokřtí své nové album . Bližší informace připravujeme. 

Číst dále

Koncert Stanislava Hložka

Srdečně zveme na koncert Stanislava Hložka v neděli 10. 12. od 16 hodin v kinosále. 

Číst dále

Prodejní výstava našich výrobků v DDM Benešov

Srdečně zveme ! 

Číst dále