Chráněné bydlení


Kapacita služby: 17 uživatelů, volná místa 0

Během předpříjmového jednání je žadateli předložen formulář smlouvy, včetně názorné verze.  Smlouva obsahuje i údaj o způsobu ukončení smlouvy, výpovědní dobu u dané služby a způsob podání výpovědi. Formulář smlouvy a specifikace smlouvy je projednán se žadatelem osobně a žadatel si tento dokument odnáší k detailnímu prostudování.  

Individuální  požadavky, cíle a potřeby žadatele se zaznamenávají na zvláštní předpříjmový  formulář, který je podkladem pro individualizaci smlouvy. Žadatel si odnáší originál předpříjmového záznamu, poskytovateli zůstává kopie. V předpříjmovém formuláři se dojednávají, mimo výše uvedené náležitosti, další postupy a důležitá fakta spojená s nástupem a způsobem poskytování služby tak, aby žádný důležitý faktor, podstatný pro nastavení optimální služby danému uživateli, nebyl opomenut.
Součástí předpříjmového jednání je i osobní návštěva prostor, které jsou vyhrazeny pro poskytování služby včetně osobního pokoje.

 

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby:

Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Poskytovatel má pro tyto účely podrobný vnitřní dokument, včetně jeho alternativní podoby pro názornou a jednodušší srozumitelnost.
Každý žadatel je seznámen s tímto právem již během předpříjmového jednání. Písemná forma tohoto dokumentu je žadateli plně k dispozici. Současně je tento dokument nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Pravidla pro bydlení:

Každý zájemce o službu je seznamován s těmito vnitřními dokumenty již během předpříjmového jednání – předpříjmový pohovor. Pravidla pro bydlení, jsou k dispozici v i názorné a zjednodušené podobě pro zajištění lepší srozumitelnosti žadateli. Pravidla vymezují situace tak, aby byla zajištěna základní pravidla příjemného a respektujícího lidského soužití. V pravidlech jsou podrobně popsány ( v názorné formě obrázkem znázorněny) i sankce při porušení těchto pravidel a možnosti výpovědi smlouvy při opakování přestupku. Tato pravidla jsou automaticky přikládána jako jedna z 8 příloh ke Smlouvě s uživatelem o poskytování sociální služby CHB.

 

Kontakty

vedoucí služby
Iveta Bejblová
telefon: 317 740 229, mobil: 733 532 737
email: BejblovaI@tloskov.cz

sociální pracovnice
Vladimíra Muchinová
telefon: 317 740 104, mobil: 731 156 774
email: MuchinovaV@tloskov.cz


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Tloskov fest II.

25. května 2024 se bude konat druhý ročník našeho legendárního festivalu Tloskov Fest II.

Číst dále

koncert Petra Koláře

Dne 22. ledna nám přijede zazpívat Petr Kolář. Všichni jste srdečně zváni od 18 hodin do kinosálu.

Číst dále

Koncert kapely Lufťáci

Zveme vás na koncert hudební skupiny Lufťáci , který se bude konat 4. ledna od 18 hodin v kinosále.

Číst dále