Chráněné bydlení


Kapacita služby: 17 uživatelů, volná místa 0

Během předpříjmového jednání je žadateli předložen formulář smlouvy, včetně názorné verze.  Smlouva obsahuje i údaj o způsobu ukončení smlouvy, výpovědní dobu u dané služby a způsob podání výpovědi. Formulář smlouvy a specifikace smlouvy je projednán se žadatelem osobně a žadatel si tento dokument odnáší k detailnímu prostudování.  

Individuální  požadavky, cíle a potřeby žadatele se zaznamenávají na zvláštní předpříjmový  formulář, který je podkladem pro individualizaci smlouvy. Žadatel si odnáší originál předpříjmového záznamu, poskytovateli zůstává kopie. V předpříjmovém formuláři se dojednávají, mimo výše uvedené náležitosti, další postupy a důležitá fakta spojená s nástupem a způsobem poskytování služby tak, aby žádný důležitý faktor, podstatný pro nastavení optimální služby danému uživateli, nebyl opomenut.
Součástí předpříjmového jednání je i osobní návštěva prostor, které jsou vyhrazeny pro poskytování služby včetně osobního pokoje.

 

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby:

Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Poskytovatel má pro tyto účely podrobný vnitřní dokument, včetně jeho alternativní podoby pro názornou a jednodušší srozumitelnost.
Každý žadatel je seznámen s tímto právem již během předpříjmového jednání. Písemná forma tohoto dokumentu je žadateli plně k dispozici. Současně je tento dokument nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Pravidla pro bydlení:

Každý zájemce o službu je seznamován s těmito vnitřními dokumenty již během předpříjmového jednání – předpříjmový pohovor. Pravidla pro bydlení, jsou k dispozici v i názorné a zjednodušené podobě pro zajištění lepší srozumitelnosti žadateli. Pravidla vymezují situace tak, aby byla zajištěna základní pravidla příjemného a respektujícího lidského soužití. V pravidlech jsou podrobně popsány ( v názorné formě obrázkem znázorněny) i sankce při porušení těchto pravidel a možnosti výpovědi smlouvy při opakování přestupku. Tato pravidla jsou automaticky přikládána jako jedna z 8 příloh ke Smlouvě s uživatelem o poskytování sociální služby CHB.

 

Kontakty

vedoucí služby
Iveta Bejblová
telefon: 317 740 229, mobil: 733 532 737
email: BejblovaI@tloskov.cz

sociální pracovnice
Vladimíra Muchinová
telefon: 317 740 104, mobil: 731 156 774
email: MuchinovaV@tloskov.cz


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Informace k Tloskov Fest II.

Areál otevíráme v 10 hodin. Akce se koná za každého počasí. Do areálu bude možno vnášet pití maximálně v 0,5 l lahvích z bezpečnostních důvodů. Můžete si vzít několik malých  lahví.Parkoviště bude 300 m od areálu na louce pod farmou Skalka. Parkovné činí 100,- kč a výtěžek z něj bude použit pro ...

Číst dále

17. ročník osvětové kampaně Týden rané ...

Od 13. do 19. května 2024 proběhne už 17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči. Celý týden bude zasvěcen informování o tom, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora ... 17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče®

Číst dále

Program Tloskov festu II.

Program  Tloskov festu II. :

10:00  se otevřou brány Tloskova

10:30  Kabrňáci

11:10  MG’S

12:00  Totální Nasazení

13:00 Adam Mišík & ...

Číst dále