Bydlení


Dům - Zámek
Bydlí zde 8 klientů s těžkým mentálním a  zdravotním postižením. V přízemí musí vybavení splňovat specifické požadavky, prostory domácnosti jsou zařízeny pro poskytování účelné a kvalitní péče.
Pokoje: dvoulůžkové 
Zámek 
Na Prádle (přízemí + patro)
V přízemí bydlí 5 klientů s těžkým mentálním postižením a s autismem. 
Pokoje: jednolůžkové
V patře bydlí 12 klientů s težším mentálním postižením i s autismem.
Pokoje: jednolůžkové, dvoulůžkové
 

Na prádle

 

Dům - Třešňovka 

V tomto domě  nachází domov 23 klientů s těžkým mentálním a zdravotním postižením. Každý pokoj i přes těžší postižení klienta vyjadřuje individualitu. Dům je zcela bezbariérový, koupelny jsou vybaveny speciálními vanovými lůžky. Vzhledem k požadavkům byla vytvořena zatím jedna rodina pro klienty se závažným zdravotním problémem, nebo pro klienty, kteří potřebují doléčení a rekonvalescenci po propuštění z nemocnice. 

Pokoje: jednolůžkové, dvojlůžkové

 

Dům - V Růžku

Domov pro 28 klientů s lehkým, středně těžkým a těžkým postižením, dům je bezbariérový. V přízemí jsou ubytováni klienti imobilní, v přízemí a v prvním patře je klientům poskytována celodenní komplexní péče, v podkroví bydlí klienti samostatně celkem ve třech bytech pouze s  asistenční podporou. 

Počet rodin: 3

Počet bytů: 4

Pokoje: jednolůžkové, dvojlůžkové     

Růžek                                     

Dům - Špejchar 

Na tomto domě bydlí 15 mužů, dům je bezbariérový s výtahem. V přízemí a v patře jsou dvě rodiny, v podkroví dva byty.      Pokoje:  jednolůžkové, dvoulůžkové  

Špejchar

Dům - Chaloupka 

Bydlení je zde poskytováno 9 klientům. V přízemí jsou dva byty. V patře je rodina, kde nachází domov další 4 klienti. 

Pokoje: jednolůžkové, dvojlůžkové 

Chaloupka

Dům - Včelín

Domov pro 34 klientů s lehkým, středně těžkým a těžkým postižením, dům je bezbariérový. V přízemních bytech se poskytují služby klientům se zbytky zraku a nevidomým, nebo klientům imobilním, s kombinovaným postižením.

Pokoje: jednolůžkové, dvojlůžkové 

Včelín

Dům - U Stromu 

V tomto domě bydlí 33 klientů, z toho 8 imobilních.  Klienti jsou různého věkového složení, domov zde  nachází nejmladší a také nejstarší klient. Mentální  postižení ubytovaných je od lehčího stupně až po stupeň  nejhlubší. Na tomto domě je posílená služba, která je zaměřená na individuální podporu, neboť složení klientů je velmi různorodé a to z hlediska věku, druhu i stupně postižení. 

U Stromu

Dům - Pivovar (přízemí + patro)

V přízemí je jedna domácnost, kterou obývá 6 imobilních klientů s těžkým mentálním postižením. 

V patrech jsou 2 domácnosti s 10 klienty se středním a těžším mentálním postižením.

Dále je v této budově odlehčovací služba pro 10 klientů s různou mírou postižení.

Pokoje: jednolůžkové, dvojlůžkové

Pivovar

BYDLENÍ - FARMA SKALKA
Domácnost obývá 6 klientů s nižší a střední mírou podpory.
Všichni uživatelé se zapojují do jednoduchých prací na farmě (napříkad péče o zvířata, úklidové práce).
Pokoje: jednolůžkové
BYDLENÍ - služba Chráněné bydlení
         
Odpovídá potřebám klientů, vnitřní i venkovní architektura odpovídá důstojnému prostředí a atmosféře domova.
 
DŮM - NA HRÁZI
Jde o charakter individuálního bydlení.
domácnost je pro dva uživatele muže a ženu
domek je spravován poskytovatelem
uživatelé žijí v bytě na základě písemné dohody o bydlení
přítomnost asistentů jedle potřeby klientů, jinak je asistenční podpora poskytována 24 hodin
je zachován otevřený kontakt s okolím v obci
 
DŮM - U RYBNÍKA
Forma skupinového bydlení.
·        domácnost pro 4 klienty, situovaná do jednoho bytového domu
·        dům je spravován poskytovatelem
·        asistenti reagují pružně na potřeby klientů, asistenční podpora je poskytována 24 hodin
 

 


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Festival klasické hudby

Zveme Vás na Festival klasické hudby, který se bude konat v sobotu 20. 7. 2024 od 11.00 hod. do 13.00 hod. na nádvoří a v parku CSS Tloskov.

Číst dále

Den otevřených dveří

Program  Den otevřených dveří 26. 6. 2024

ZAHÁJENÍ

9:00 - 15:00     

Informace k Tloskov Fest II.

Areál otevíráme v 10 hodin. Akce se koná za každého počasí. Do areálu bude možno vnášet pití maximálně v 0,5 l lahvích z bezpečnostních důvodů. Můžete si vzít několik malých  lahví.Parkoviště bude 300 m od areálu na louce pod farmou Skalka. Parkovné činí 100,- kč a výtěžek z něj bude použit pro ...

Číst dále