Individuální podpora


Cíle individuální podpory:

Umožnit podporovanému člověku prožití hodnotného života.

Nabízet doprovod na úrovni fyzické i psychické.

Nabízet volnočasové činnosti, tak, aby se podporovaný klient nenudil.

Pomoc při zdolávání bariér komunikačních, citových, psychických a fyzických.  

 

 

Volnočasové aktivity a relaxační techniky zajišťované pracovníky služby Domov:

Přírodovědný kroužek

Cílem je podporovat a prohlubovat vztah klientů k přírodě a ke zvířatům.

Zařadit do činnosti i klienty s problémovým chováním.

 

Sportovní aktivita - kopaná:

Cílem je podporovat u klientů pohybové aktivity, uspokojovat potřebu a zájem o tento druh sportu.

Zařazovat i klienty s poruchami hybnosti.

 

Keramický kroužek:                   

Cílem je zapojovat do činnosti těžce postižené klienty za individuální podpory, zvyšovat nabídku zájmových aktivit

v odpoledních hodinách.

 

Kroužek tanečně pohybový:

Cílem je podporovat klienty v pohybových aktivitách spojených s hudbou, rozšiřování nabídky aktivit i pro klienty s těžkým postižením. Podporovat vzájemné kontakty a vazby mezi klienty. Nastavení radostného prožívání, ,,odstraňovat pocity nedostatečnosti“.

 

Cyklistický kroužek:

Cílem je zdokonalovat u klientů základní dovednosti v jízdě na kole, upevňovat základní pravidla silničního provozu, a tím zvyšovat jejich bezpečnost.

Pravidla: Vlastnit ochranné pomůcky - rukavice, přilby, reflexní vesty, kolo v dobrém  technickém stavu.

 

Hudební kroužek:

Cílem je poskytnout těžce postiženým klientům rozvoj hudebních prožitků a možností další volnočasové aktivity.

 

Kroužek vaření:

Cílem je rozvoj praktických schopností a dovedností spojených s touto činností.

Rozvoj smyslového vnímání (čich, chuť, zrak).

Zapojováni klientů s těžším postižením.

 

Snoezelen:

Podstata snoezelen vychází z celostního pohledu na klienta. Umožňuje diferencované vnímání, uvědomování si vlastního těla, rozvíjí mezilidský kontakt a komunikaci. Vše probíhá ve stavu relaxace, v příjemné poloze a klient si sám vybírá ze strukturovaných podnětů.

Cíl: Fyzické a psychické pohodlí - „wellness“

Cílem snoezelen je celkové uvolnění klienta. Je třeba si uvědomit, že klienti jsou v pokoji, na rodině vystaveni často značnému napětí a stresu. 

Co je snoezelen:

Náplň „volného“ času pro nejtíže postižené, při níž se uklidní a mohou prožít něco nového.

·        Možnost soustředit se jen na některý smyslový podnět (čich, hmat,     sluch, zrak…).     

·        Rekreační aktivita.

 

Salón krásy:

Cíl: změna prostředí, kontakt s jinými klienty, zájem o vlastní osobu, společenské prostředí, příjemné pocity (dotyky, vůně, krémy).

 

Svíčkařský ateliér:

Cíl: Změna prostředí, pozorování výroby svíček, vyzkoušení si dílčích prací, radost z činnosti.

Dále nabízíme doprovod do bazénu, muzikoterapii, bazální stimulaci…

 


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Koncert kapely Mňága a Žďorp

V pátek 29.3. jste všichni zváni na koncert kapely Mňága a Žďorp,který se bude konat od 18 hodin v kinosále. 

Číst dále

Den otevřených dveří v CSS Tloskov

Dne 26. 6. 2024 od 9:00 do 15:00 hodin proběhne den otevřených dveří v CSS Tloskov. Vítáni jsou zájemci o služby, blízké osoby našich uživatelů, spolupracující organizace, zaměstnanci z oblasti sociálních služeb, zájemci o zaměstnání, studenti i široká veřejnost. V rámci této události bude ...

Číst dále

koncert Luboše Pospíšila & 5P

Zveme vás na koncert Luboše Pospíšila & 5P ,který se bude konat 6. března od 18 hodin v kinosále. 

Číst dále