Sportovní hry


Sdružení sport

Sportovní hry 2023

XXX. SPORTOVNÍ HRY TLOSKOV

Vážení přátelé,

ve dnech 30. května až 1. června 2023 proběhl jubilejní XXX. ročník našich sportovních her.

Akce se konala v Juniorcampu Tobogán na Nové Živohošti. Celkem se přihlásilo 256 sportovců (z Tloskova 117 sportovců a 139 sportovců z 18 dalších zařízení).

Ráda bych touto cestou moc poděkovala všem kolegům za skvělou spolupráci při pořádání sportovních her -

vedení CSS Tloskov, které sportovní hry podporuje…

všem, co zaštiťovali jednotlivé sporty a sportoviště…

oběma holkám, co řešily ubytování a klaplo to…

dále všem chlapům, co se starali o dopravu a tahání těžkých věcí…

holkám u balónků a chlapům u balónu…

všem u grilu a výborných klobás…

všem v baru, že se o nás starali…

všem volontérům a doprovodům za podporu sportovců…

sponzorům, kteří zajistili občerstvení a pitný režim pro sportovce a organizátory po celou dobu her…

a samozřejmě i všem kolegům, kteří se v Tloskově museli postarat o klienty, kteří se neúčastnili…

 

Bylo velmi náročné tuto akci znovu po pěti letech rozjet a bez Vaší pomoci by to ani nebylo možné.

Spousta kolegů z jiných zařízení nás chválili, děkovali a těší se na další ročník J

Myslím, že se „sportovky“ opravdu vydařily, díky nám všem i krásnému počasí, které nám přálo.

 

Níže najdete odkaz na spoustu krásných fotek ze sportovních her od naší skvělé fotografky Verči J Děkujeme!

 

ODKAZ:

FOTOGALERIE

A ještě jedna pozitivní informace - Sdružení Sport z. s. dostal parádní sponzorský dar (viz foto) od neznámého dárce J Opět děkujeme

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2018

SPORTOVNÍ HRY 29. ročník

Opět po roce na Nové Živohošti

 V průběhu téměř letních dní od 22. – 24. května proběhl již XXIX. ročník sportovních her pořádaný CSS Tloskov a Sdružením Sport z. s. pro sportovce s mentálním postižením z celé ČR a Slovenska.

V úterý se od ranních hodin sjížděli nadšení sportovci se svými trenéry, rodiči a přáteli  do areálu Tobogán kempu na Nové Živohošti.

Každý rok se sem vrací velká část sportovců, kteří byli na hrách již několikrát. Sportovec Pavel M. nám sdělil, že je zde již po desáté a pokud bude moc sportovat, tak na Živohošť vždy rád přijede.

Ve sportovně  přátelském duchu se nesly celé tři dny nabyté sporty a kulturním programem pro všechny přítomné.

V úterý odpoledne probíhaly tradiční plavecké závody doplněné závodem v jízdě na tobogánu ve Vojenské zotavovně Měřín a souběžně se pro sportovce  s vyšší mírou podpory uskutečnily soutěže na farmě Skalka v Tloskově.

Večer byl ve znamení hudební skupiny Kabrňáci, která přijela zahrát přímo do kempu.

Ve středu dopoledne, po velkém slavnostním zahájení se zapálením ohně, krátkými zdravicemi předních sponzorů a panem starostou Neveklova Ing. Slabým, se všichni sportovci rozešli na závodiště. Zde je již čekaly týmy rozhodčích, volontérů z firmy Primagas, studentek Gymnázia Benešov a pracovníků CSS Tloskov bez jejichž pomoci by hry nemohly být realizovány.

V průběhu celého dne se areálem rozléhal potlesk a jména odměněných sportovců v atletice, přehazované, stolním tenisu (ten se tradičně hraje v tělocvičně v Tloskově) a sportovci v odpoledních hodinách přijíždějí na další kulturní program.

Ten zahájila paní PaedDr. Blanka Takáčová, která roztančila všechny sportovce a předala mikrofon muzikálovému zpěváku Martinu Francovi.

Dalším hostem odpoledne byla Policie ČR se svými psími kamarády a společně ukázali práci při zásazích a hledáním nebezpečných látek.

Po kulturním programu pokračovaly až do večera boje o medaile v přehazované a ve stále populárnějším sportu bocce  (obdoba petangu)  v celkem patnácti skupinách.

Samozřejmě nemohlo chybět opékání klobásek a opět večerní program s diskotékou.

Ve čtvrtek byly rozděleny další medaile, poháry a ceny pro sportovce. Poslední závody v terénním běhu, volejbalu a malé kopané ukončily další ročník sportovních her.

Za rok se těšíme na jubilejní XXX. ročník.                                                                           Radka Jiroušková

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2017

Tradičně koncem května, letos v termínu 23. - 25. května, proběhly další Sportovní hry v duchu speciálních olympiád a ,,fair play“. Na sportovištích se během tří dnů vystřídalo 320 sportovců z celé ČR a Slovenska.

Sportovci se mohli zapojit do závodů v plavání, atletice, stolním tenisu, bocce, přehazované, terénním běhu a malé kopané. Jako ukázkový sport je prezentován volejbal. Pro sportovce s vyšší mírou podpory byly ve středu připraveny přizpůsobené atletické disciplíny: „Zkus, co dokážeš!“ Volný čas mezi soutěžemi vyplnil bohatý doprovodný program - v úterý společenský večer s kapelou Kabrňáci, a ve středu odpoledne kulturní blok a večer diskotéka, zakončená ohňostrojem.

V úterý v odpoledních hodinách proběhly stále žádané plavecké závody a jízda na tobogánu ve vojenské zotavovně na Měříně, které odstartovaly XXVIII. ročník her. Nejtěžší boje - tradičně štafety - vytvořily bouřlivou atmosféru mezi fanoušky a trenéry povzbuzující své „koně“. Netradičně probíhaly přizpůsobené disciplíny v plavání z důvodu poruchy bazénu. Hanka Čejková se svým týmem připravila „suchou variantu“ v tělocvičně v Tloskově - sportovci soutěžili s pomůckami určenými k plavání - běh s destičkou nad hlavou, přenášení tvarů, sbírání plastových míčků apod.

 Po celý hlavní den závodů na Nové Živohošti ve středu 24. května svítilo slunce a všichni závodníci podávali maximální výkony. Odpolední blok zahájila taneční mistryně paní Blanka Takáčová se soutěžemi, tancem a hudbou, který doplnila svým koncertem Bára Zemanová (finalistka třetí řady Česko hledá superstar). Odpolední klání v turnaji v přehazované vyhrál tým sportovního klubu Ledce.

 Ve stejnou dobu byly rozehrány turnaje v bocce. V posledních letech se bocce stává nejpočetnějším turnajem. Letos soutěžilo 15 týmů ve dvou skupinách a boje o medaile probíhají dva dny. Důležitou roli hrál každý míček a ve čtvrtek turnaj ukončily družstva Tloskova vítězstvím v obou skupinách. Atleti měli ještě ve čtvrtek možnost bojovat o další medaile v terénním běhu a celé dopoledne bylo velkou výzvou také pro fotbalisty a volejbalisty, kteří tradičně zakončují sportovní hry.

 Všichni se náramně bavili, dobrou vůli spolu měli, sluníčko svítilo a všechno dobře dopadlo. Na první pohled bylo znát, že se všichni organizátoři snažili, seč mohli, aby to zase bylo super a fajn. Věřte, že to opravdu není úplně jednoduché dát tak velkou sportovní akci dohromady. A proto velký dík patří opět celému realizačnímu týmu a vedení CSS Tloskov za podporu. Samozřejmě také všem rozhodčím, volontérům, studentům, dobrovolníkům a doprovodným osobám, kteří ochotně pomáhají. Zvláštní poděkování patří všem sponzorům za finanční a věcné dary, jmenovitě - Jiří Svatek, p. Růžička, Miroslav Kohoutek, Karel Dohnal, Stanislav Budil, Ing. Petr Jiroušek, p. Vaněk, Josef Chrpa, Jasa s.r.o., Technoterm CZ s.r.o., Erilens s.r.o., Untraco v.o.s., Dráb a spol. s.r.o., Mrazo Tábor s.r.o., Výroba lahůdek Třešňák Vojkov, Masou, uzeniny Kahoun, Flosman, Pro 21, Posázaví o.p.s., Quo s.r.o., Alimpex food. a.s., Miva spol. s.r.o., Patrio Café, Pekařství Kučera. Tato akce není jen o sportování, ale i skvělá možnost pro setkání, sdílení a získání nových zážitků pro všechny zúčastněné. Loučení je vždy smutné, ale jsme rádi, když můžeme říci: „všechno dobře dopadlo!“  A již teď se těšíme za rok na viděnou na Nové Živohošti :-).

Fotogalerii naleznete: http://sdruzenisport.cz/sportovni-hry-2017

Za tým organizátorů Radka Jiroušková, vedoucí akce.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2016

Tradiční Sportovní hry, které pořádá Sdružení Sport z. s. společně  s Centrem sociálních služeb Tloskov letos  proběhly  v termínu  od 24. -26. května, již XXVII. ročník,  i tentokrát v areálu Tobogán kempu na Nové Živohošti.

Her se v letošním roce zúčastnilo celkem 335 sportovců z celé České republiky a Slovenska, závodilo se individuálně v plavání, atletice, lehkoatletických disciplínách „Zkus, co dokážeš“ pro sportovce s vyšší mírou podpory, v terénním běhu a stolním tenise.

Týmy soutěžili o zlaté, stříbrné a bronzové medaile v bocce, přehazované a v malé kopané.

Nechyběl ukázkový volejbal týmů Světáků a Kabrňáků z Tloskova pod vedením Hanky Čejkové, který nemá na sportovních hrách jiné soupeře.

Celkem se v průběhu třech dní rozdělilo přes 500 medailí a sportovci měli také velkou radost z mnoha cen, které pro ně připravili organizátoři her. Každý sportovec obdržel za své výkony nejen medaili, ale vždy také drobnou cenu.

Velkou pomocí byla podpora volontérů z Centra sociálních služeb Tloskov, firmy Primagas a studentů Gymnázia Benešov.  U všech sportovních disciplín byla nutná podpora pro sportovce při manipulaci se sportovním náčiním a orientací v areálu kempu, protože hlavní sportovní den ve středu se zde pohybuje téměř 430 lidí.

Pro lepší orientaci všem také pomohla jednotná trička realizačního týmu, která se nám podařila zajistit díky sponzorům v loňském roce.

Důležitým zpestřením her je pro sportovce doprovodný kulturní program. Letos se nám podařilo zajistit vzácného hosta Štěpána Kojana frontmana kapely KEKS, který zazpíval při slavnostním zahájení her před zapálením olympijského ohně.

Odpoledne proběhlo vystoupení kapely Kabrňáci z Tloskova a ukázky bojového umění týmu Pavla Jahody. Celý program moderovala Jana Špačková.

Po oba večery nechyběly diskotéky a všichni si našli čas na sdílení svých zážitků a úspěchů.

Počasí všem přálo, sluníčko si občas hrálo na schovávanou, ale při loučení všichni děkovali za prima dny a doma si sportovci mohli prohlédnout fotky ze sluncem zalité Živohoště.

I nás hřeje pocit, že se akce vydařila a sbíráme síly na organizování dalších sportovních akcí.

Za tým organizátorů Radka Jiroušková

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stolní tenis

Turnaj ve stolním tenisu byl slavnostně zahájen nástupem ve středu 25. 5. 2016 ráno. Sportovci se soustředili v tělocvičně CSS Tloskov, aby změřili své síly ve výkonnostních skupinách A, B a čtyřhrách. Byli rozděleni do skupin (tabulek), vítězové z tabulek dále bojovali o medaile.

Ve skupině A bylo 9 hráčů. Ve skupině B 15 hráčů a 6 dvojic ve čtyřhrách.

Celé dopoledne se hrálo v duchu fair play i bojovném duchu, každý sportovec se snažil o svůj nejlepší výkon. Čas byl i na popovídání s kamarády během pauzy mezi jednotlivými utkáními.

V bojích o kovy nejcennější šlo opravdu o vyrovnané souboje a mnohdy rozhodoval jeden míček. Byl to „prima“ sportovní den.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotbal

K fotbalovému utkání mezi 5 přihlášenými mužstvy došlo na řadu až poslední den Sportovních her – ve čtvrtek 26. 5. 2016 dopoledne. Dokonce nám tento den vysvitlo i sluníčko, takže se naši fotbalisté pěkně „zapotili“.

Během jednotlivých utkání až do poslední chvíle nebylo jasno o vítězi, tak byly týmy vyrovnané. Překvapivě a samozřejmě i zaslouženě nakonec vyhráli nováčci ve fotbale – Zlín.

Gratulujeme a těšíme se na odvetu zase za rok.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2015

Ve dnech 26. – 28. 5. 2015 se opět po roce konaly v Tobogán kempu na Nové Živohošti XXVI. SPORTOVNÍ HRY pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením s mezinárodní účastí.

V průběhu třech dní soutěžilo celkem 333 sportovců v plaveckých a lehkoatletických disciplínách, v přizpůsobených disciplínách pro sportovce s vyšší mírou podpory, terénním běhu, v bocce, stolním tenisu, přehazované, malé kopané a ukázkovém sportu volejbalu, tradičně se malou kopanou zakončily sportovní souboje.

V úterý 26. 5. 2015 po ubytování se sportovci dle své výkonnosti připravovali na odjezdy na plavecké závody do Tloskova a na Měřín. Ti s vyšší mírou podpory závodili v několika disciplínách v bazénu s posuvným dnem v Tloskově a plavci bojovali v plaveckém bazénu a na tobogánu na Měříně. Večer se všichni vrátili do kempu a den zakončili společnou diskotékou.

Středa byla otevřena slavnostním zahájením v areálu kempu, zapálením ohně a přivítáním hostů. Sportovce přijela osobně podpořit a pozdravit Šárka Straková - naše úspěšná reprezentantka ve sjezdovém lyžování a slalumu. Na hlavním prostranství proběhly přizpůsobené atletické disciplíny „Zkus, co dokážeš“, kde pomáhala řada dobrovolníků a zaměstnanců CSS Tloskov sportovcům s vyšší mírou podpory při plnění patnácti disciplín. Zde vyhrávali všichni a všichni byli odměněni, někteří pokračovali týmovými soutěžemi „Zkus, co dokážeš“.

Atleti bojovali o medaile a stužky v divizích po osmi (dle pravidel Speciálních olympiád). Ve skoku dalekém, běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a hodu granátem. Jen stolní tenisté hráli v tělocvičně v Tloskově a za ostatními přijeli po předání medailí.

Nedílnou součástí našich her je doprovodný a kulturní program. V letošním roce přijela sportovce pobavit hudební skupina Candles z Neveklova moderátorka Mgr. Jana Špačková. Sportovci si zazpívali, zatančili, vysoutěžili si CD skupiny Kabrňáci a jiné drobné odměny. Poté se pustili do bojů o medaile, tentokrát v kolektivních sportech bocce a přehazované. Sportovně náročný středeční den byl zakončen diskotékou a večerním ohňostrojem nad Slapskou přehradou.

Ve čtvrtek ráno trenéři a volontéři připravovali běžce na terénní běh, volejbalisté rozehráli napínavý souboj s partnery (Unified) a fotbalisté se opět za slunečného počasí chystali bojovat o poslední sady medailí společně se sportovci v bocce.

Poslední medaile byly předány krátce před obědem, všichni se loučili se slovy „za rok zase na viděnou…“ a rozjeli se do svých domovů.

Sportovní hry proběhly s maximálním nasazením realizačního týmu CSS Tloskov, s podporou ředitele CSS Mgr. Matěje Lipského, Ph.D.  a Sdružením Sport, které podporuje všechny sportovce CSS Tloskov v jejich sportovních aktivitách.

                                                                                                   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2014

25. ROČNÍK

20.5 – 22.5.2014

JUNIOR CAMP

TOBOGÁN NOVÁ ŽIVOHOŠŤ    

CELKEM PŘIHLÁŠENO: 282 sportovců

TLOSKOV: 115 sportovců

OSTATNÍ: 167 sportovců

·      zařízení tuzemských: 20

·      zařízení mezinárodní: 2 (SR - Plavecké Podhradí, SR - Bratislava)

Tisková zpráva na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/18109 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2013

24. ROČNÍK

28.5 – 30.5.2013

JUNIOR CAMP

TOBOGÁN NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

CELKEM PŘIHLÁŠENO:   325 sportovců  

TLOSKOV:   120 sportovců

OSTATNÍ:   205 sportovců          

·      zařízení tuzemských: 23

·      zařízení mezinárodní: 1           SR - Plavecké Podhradí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2012

pro sportovce s mentálním postižením ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2012 v kempu Tobogán Nová Živohošť.

23. ROČNÍK

29. 5. – 31 .5. 2012

JUNIOR CAMP

TOBOGÁN NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

CELKEM PŘIHLÁŠENO:  338 sportovců

TLOSKOV: 107 sportovců

OSTATNÍ:  231 sportovců

· zařízení tuzemských: 26

· zařízení mezinárodní: 1

SR - Plavecké Podhradí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2011

pro sportovce s mentálním postižením ve dnech 24.5. - 26.5.2011 v kempu Tobogán Nová Živohošť.

22. ROČNÍK

24.5 – 26.5.2011

JUNIOR CAMP TOBOGÁN

NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

CELKEM PŘIHLÁŠENO: 342 sportovců

TLOSKOV: 115 sportovců

OSTATNÍ: 227 sportovců

         

·      zařízení tuzemských: 25

·      zařízení mezinárodní: 2

     SR - Maňa

     SR - Plavecké Podhradí

Video: Česká televize - pořad KLÍČ - 22. ročník Sportovních her

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2010

Fotogalerie

21. ROČNÍK

25. 5. – 27. 5. 2010

JUNIOR CAMP TOBOGÁN

NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

CELKEM PŘIHLÁŠENO: 334 sportovců

TLOSKOV: 115 sportovců

OSTATNÍ: 219 sportovců

 zařízení tuzemských: 25

 zařízení mezinárodní: 2

         SR - Maňa

         SR - Plavecké Podhradí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2009

Fotogalerie

20. ROČNÍK

26.5 – 28.5.2009

JUNIOR CAMP TOBOGÁN NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

CELKEM PŘIHLÁŠENO: 341 sportovců

TLOSKOV: 106 sportovců

OSTATNÍ: 235 sportovců

· 24 zařízení tuzemských

· 3 zařízení mezinárodní:

SR - Maňa

SR - Plavecké Podhradí

DÁNSKO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní hry 2008

Fotogalerie

19. ROČNÍK

27.5 – 29.5.2008

JUNIOR CAMP TOBOGÁN NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

CELKEM PŘIHLÁŠENO: 337 sportovců 

TLOSKOV: 120 sportovců

OSTATNÍ: 217 sportovců

 23 zařízení tuzemských

2 zařízení mezinárodní: SR – MAŇA, DÁNSKO


POJĎTE SI TO U NÁS PROHLÉDNOUT


CO JE U NÁS NOVÉHO?

Festival klasické hudby

Zveme Vás na Festival klasické hudby, který se bude konat v sobotu 20. 7. 2024 od 11.00 hod. do 13.00 hod. na nádvoří a v parku CSS Tloskov.

Číst dále

Den otevřených dveří

Program  Den otevřených dveří 26. 6. 2024

ZAHÁJENÍ

9:00 - 15:00     

Informace k Tloskov Fest II.

Areál otevíráme v 10 hodin. Akce se koná za každého počasí. Do areálu bude možno vnášet pití maximálně v 0,5 l lahvích z bezpečnostních důvodů. Můžete si vzít několik malých  lahví.Parkoviště bude 300 m od areálu na louce pod farmou Skalka. Parkovné činí 100,- kč a výtěžek z něj bude použit pro ...

Číst dále